FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशनहरु

Post date Documents
आ.व २०८०-८१ को वैशाक मसान्त सम्मको व्ययको विवरण। 05/19/2024 - 16:54 PDF icon २०८०-८१ बैशाख मसान्त सम्मको व्यय.pdf
आ.व २०८०-८१ को वैशाक मसान्त सम्मको आयको विवरण। 05/19/2024 - 16:53 PDF icon २०८०-८१ माघ मसान्त सम्मको आय.pdf
वैशाख महिनाको स्वत प्रकाशन 04/29/2024 - 15:13 PDF icon pdms वैशाख.pdf
२०८०-८१ चैत मसान्त सम्मको व्ययको विवरण। 04/18/2024 - 13:48 PDF icon २०८०-८१ चैत मसान्त सम्मको व्यय.pdf
२०८०-८१ चैत मसान्त सम्मको आयको विवरण। 04/18/2024 - 13:47 PDF icon २०८०-८१ चैत मसान्त सम्मको आय.pdf
आ.व. २०८०-८१ को फागुन मसान्तसम्मको आय व्ययको विवरण 03/20/2024 - 11:48 PDF icon २०८०-८१ फागुन मसान्त सम्मको आय.pdf, PDF icon २०८०-८१ फागुन मसान्त सम्मको व्यय.pdf
माघ महिनाको स्वत प्रकाशन 02/27/2024 - 10:18 PDF icon pdms 2080 दोस्रो त्रैमासिक.pdf
कार्यविवरण 12/28/2023 - 15:41 PDF icon कार्यविवरण २०७९.pdf
SOP 12/28/2023 - 15:27 PDF icon SOP_Sakhu__Tabular_Form.pdf
आ.व. २०८०-८१ को कात्तिक मसान्तसम्मको आय व्ययको विवरण 11/30/2023 - 10:48 PDF icon आय, PDF icon व्यय

Pages